Palkanlaskenta

Ammattilainen säästää aikaa ja rahaa

Suurin osa käy varmasti töissä sen takia, että siitä saa palkkaa toimeentuloa varten. Sanotaan myös, että palkka on korvaus menetetystä vapaa-ajasta. Tyypillisimmät ongelmat palkalaskentaan liittyvätkin usein esimerkiksi siihen, että kuinka paljon työntekijälle on kertynyt lomapäiviä tai paljon palkkaan olisi kuulunut erilaisa lisiä. Edellä mainituista asioista säädetään eri alojen työehtosopimuksissa (TES), joiden tulkitsemin kuitenkin saattaa olla haastavaa. Ammattitaitoinen palkanlaskija tuntee työasehtosopimukset ja osaa tarvittaessa tulkita niitä, jolloin säästytään monilta riidoilta.

Palkanlaskennan peruspalveluun kuuluu työntekijöiden palkkojen ja työnantajasuoritusten laskeminen, palkkalaskelmien lähettäminen ja tulorekisteri-ilmoitusten tekeminen.

Voimme myös seurata ja raportoida henkilöstöhallintoon liittyviä asioita kuten esimerkiksi:

  • loma- sairasloma- ja koulutuspäivien kertyminen

  • ylitöiden kertyminen

 

Palvelua voidaan laajentaa:

  • Kela-hakemuksilla

  • jäsenmaksuasioilla

  • ulosottoasioilla

  • raportoinnilla tilastokeskukselle

 

Meillä on osaamista useiden eri toimialojen työehtosopimuksista (TES). Kuten kirjanpitopalveluissakin, niin myös palkanlaskennan prosessien sähköistämisellä saavutetaan lukuisia hyötyjä. Pystymme tarjoamaan tarvittavat työkalut myös palkanlaskentaan liittyvien vaiheiden sähköistämiseen.