PALVELUT

Kirjanpito ja tilinpäätös

Tarvitseeko yrityksellenne, yhdistyksellenne tai asunto-osakeyhtiöllenne tehdä kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus sekä tilintarkastus?

Seuranta & budjetointi

Haluatko ymmärtää kuvaajien ja tunnuslukujen avulla kuinka yritykselläsi sujuu? Haluatko asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista budjettien avulla?

Talouspäällikköpalvelut

Haluatko, että joku laatii ja tulkitsee yrityksesi raportteja, nostaa esille kehityskohteita sekä laatii budjetin puolestasi? 

Palkanlaskenta

Haasteita työehtospimusten (TES) tulkitsemisen, lomapalkkavelkojen laskemisen ja lomien seurannan kanssa?

Elinkaaripalvelut

Suunnitteletko yrityksen perustamista tai toiminnan laajentamista? Tarvitsetko liiketoimintasuunnitelman ja laskelmia rahoitusta varten? 

Yhdistysten erikoispalvelut

Tarvitseeko yhdistyksenne apua jäsenmaksulaskutuksessa tai rahoituksen hakemisessa ja raportoinnissa?

Ensiapu

Onko kirjanpito ja tilinpäätös tekemättä ja ne pitäisi saada nopeasti valmiiksi? Poistettiinko yritys ennakonperintärekisteristä?