Erikoispalvelut yhdistyksille

Jatkuvuutta ja ammattitaitoa yhdistystoimintaan

Yhdistykset ja säätiöt tarvitsevat ja hyötyvät samoista palveluista kuin yrityksetkin (kirjanpito, palkanlaskenta, raportointi & budjetointi, toiminnan kehittäminen, talouspäällikkö, ensiapu), mutta tarvitsevat myös yleensä lisäksi myös yhdistyksille ominaisia erikoispalveluita kuten esimerkiksi:

  • Jäsenlaskutus

  • Jäsenrekisterin ylläpito

  • Avustusten hakeminen ja raportointi (esim. STEA, STM, OKM, AVI, ELY, kaupungit, säätiöt ja rahastot)

  • Rahankeräysluvan hakeminen ja raportointi

 

Jäsenmaksujen laskutus on yksi suurimmista ja yhdistyksen talouden kannalta kriittisimmistä operaatiosta. Jäsenmaksut muodostavat yleensä yhdistysten toiminnan perustan. Jäsenmaksujen laskutuksen onnistumisen kannalta keskeistä on, että kuinka hyvin jäsenrekisteri on ylläpidetty ja kuinka laskutusprosessi on toteutettu. Toinen yhdistysten talouden kannalta keskeisin osa-alue on eri tahoilta saatava rahoitus ja avustukset sekä niihin liittyvä raportointi.

 

Taloushallinnon näkökulmasta yhdistyksille haasteita aiheuttaa usein se, että toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toiminnasta vastaavat henkilöt vaihtuvat usein. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi jäsenmaksulaskutukseen, jäsenrekisterin hallinnointiin ja rahoituksen hakemiseen sekä siihen liittyvään raportointiin tarvittavaa osaamista ei ole riittävästi tai niiden kehittämisessä ei ole jatkuvuutta, jolloin osaaminen ja muutokset eivät juurru yhdistykseen ja sen toimintaan.  

 

Meillä on pitkä kokemus yhdistysten taloushallinnosta ja asiakaskuntamme koostuu useista erikokoisista yhdistyksistä. Olemme vuosien saatossa nähneet ja kokeneet mikä toimii ja mikä ei. Olemme kehittäneet toimintatapojamme ja valinneet sopivimmat työkalut, jotka säilyvät ja kehittyvät vaikka yhdistysasiakkaidemme toimihenkilöt vaihtuvatkin.